Cay đắng khi suốt ngay đè nàng bạn gái ra chịch Ryu Eba, làm sao, Bước tới gần nàng hơn, lão hết nhìn Hổ dò xét, rồi nhìn nàng xem phản ứng, phim xnxx chơi Ryu Eba Nàng trương cặp mắt, nửa như van xin, nửa như cảnh cáo lão, Đừng đụng vào người nàng… nếu không thì…, Nhưng rõ ràng là vô dụng, lão đã ngồi xuống, đưa bàn tay dơ dáy sờ vào ngực nàng, Nàng thét to, nạt vô mắt lão, DANG RA, liền bị tên Hổ tán một bộp tay, đau điếng, Con mất dạy… Hỗn với ba tao hả, Khôn hồn, Má nàng đã chuyển…